Arkivbildare: ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A ÄRLA JORDBRUKSKASSA M.B.P.A

Grunduppgifter

ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A ÄRLA JORDBRUKSKASSA M.B.P.A
Se historik
620
ÄRLA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING De första mötesprotokollen från Ärla Jordbrukskassa m.b.p.a (= med begränsat personligt ansvar) saknas men utifrån styrelseprotokollen kan utläsas att kassan bildades någon gång under 1931. Den ingick som medlem i det gemensamma expeditionskontor, benämnt Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor, som startades i Eskilstuna-området 1935. Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor diskuterade under 1938 en sammanslagning av kontorets sex kassor till två. I och med denna sammanslagning, som av Ärla Jordbrukskassa genomfördes under 1939, fördes Barva och Näshulta Jord- brukskassor över till Ärla. Under 1944 diskuterades ytterligare en sammanslagning av de återstående två jordbrukskassorna i Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor. Dessa diskussioner ledde till en sådan förändring under 1945. På det sättet blev Ärla Jordbrukskassa en del av Eskilstunaortens Jordbrukskassa m.b.p.a. Likvidations- beslutet för Ärla fattades dock formellt först i november 1952. Handlingarna överlämnades till Företagens arkiv den 15 november 2000 av Bertil Rättzén, Sparbanksstiftelsen, Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades i januari 2001 av Helena Karlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar