Arkivbildare: SVERIGES KOPPARSLAGAREMÄSTAREFÖRENING

Grunduppgifter

SVERIGES KOPPARSLAGAREMÄSTAREFÖRENING
637
1938 - 1972
Eskilstuna
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Föreningen bildades den 31 oktober 1937 och upphörde den 18 november 1972. Föreningen hade som flest betalande medlemmar i början av 1940-talet ca 20 stycken och vid sitt slut fem medlemsföretag. Redan på årsmötet 1949 togs frågan upp om att lägga ner föreningen p g a av för få medlemmar. Både C.A Göhle och Sigvard Göhle har varit ordförande i föreningen från år 1949 fram till föreningens nedläggning 1972. Historik från kopparslagaremästarna Göhle,s familj i Eskilstuna: Carl August Göhle var född den 25 juli 1873 i Hudiksvall. Han började som lärling i kopparslagaryrket som 14-åring, vandrade som gesäll genom landet och hamnade så småningom på AB Munktells Mek.verkstad i Eskilstuna åren 1899-1910. År 1910 startade han eget koppar-, bleck- och plåtslageri i kompanjonskap med C.A Pettersson t o m 1918. Därefter blev han sin egen med firmanamnet C.A. Göhle Kopparslageri. C. A. Göhle hade en verkstad på Sundbyvägen i Eskilstuna innan han år 1946 köpte mejeriet i Lista socken och drev C.A. Göhle Kopparslageri tillsammans med sonen Sigvard fram till 1950-talet då sonen övertog till 1964. Därefter tog P.G Ulander och Fredriksson över lokalerna för att fortsätta i egen regi. När en av Rademacher-smedjorna i Eskilstuna blev ledig år 1960 startade Sigvard Göhle Kopparsmedjan, som han drev parallellt med företaget i Lista under några år. År 1970 började hans son Anders på allvar sin utbildning i yrket och efter några års kompanjonskap tog Anders så över 1986. Anders fick sitt mästarebrev 1985. Resultatet av tre generationers hantverkskunnande kan idag ses i en av de 300-åriga smedjorna i Eskilstuna. Se även historik i Ö:1 Arkivhandlingarna lämnades till Företagens arkiv, den 18 januari 1999, av Anders Göhle Box 396, 631 06 Eskilstuna. Handlingarna har ordnats och förtecknats under augusti 2001 av arkivföreståndare Ann-Marie Asplund.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar