Arkivbildare: NYA BRYGGERI AB

Grunduppgifter

NYA BRYGGERI AB
313
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. I samband med aktiestockens övergång år 1917 till ny ägare beslöts att Eskilstuna Bryggeri AB skulle övertaga det år 1888 grundade Nya Bryggeri AB i Eskilstuna. År 1918 ägde denna sammanslagning rum, Nya Bryggeri AB nedlade sin rörelse och all dess fasta och lösa egendom övertogs av Eskilstuna Bryggeri AB som härvid kom i besittning av ett rymligt och välbyggt mälteri. Detta mälteri har sedermera blivit försett med modern inredning och tillverkas nu årligen mellan 400-500 ton malt. 1926 inköpte bolaget även Strängnäs Bryggeri AB, Strängnäs. Källa: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd. Fournirs

Placering

40

Länkar

Det finns inga länkar