Arkivbildare: NYBY BRUKS AB HOLMENS GJUTERI- OCH MEKANISKA VERKSTAD

Grunduppgifter

NYBY BRUKS AB HOLMENS GJUTERI- OCH MEKANISKA VERKSTAD
TORSHÄLLAS BRUK
314
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
I N L E D N I N G Holmens eller Torshälla bruk kan i gamla handlingar spåras långt tillbaka i tiden. Från kopparsmedja till pappersbruk. Detta senare uppfördes i början av 1680-talet. Iniativtagare var kammarrådet Isak Cronström. Men pappersbruket fick ingen framgång och Isak Cronströms son, assessorn i Bergskollegiet, Petter Cronström, som tagit arv efter fadern, anhöll därför år 1683 att få tillstånd att ändra bruket till en manufaktursmedja med en hammare och två härdar. Ett s.k. minimibruk, som låg på den stora holmen i ån ovanför fallet. Bruket kom att omväxlande kallas för Holms eller Torshälla bruk. Det ägde bestånd till 1812, då brukets privilegier flyttades till Nyhammare i Västmanland. Mer eller mindre tillfälligt utnyttjades lokalerna, tills fabrikören Johan Thermenius år 1846 flyttade in och startade ett företag, som specialiserade sig på tröskverk. Firman flyttade till Hallsberg år 1867. Så kom Ernst Stridsberg och började göra sågblad och valsa plåt. Detta var den första sågbladsfabriken i Sverige. År 1879 flyttade fabriken till Trollhättan. Tio år senare, alltså 1889, inköpte Nyby bruks chef, L. Linus Liberg, Holmen, som utvecklades till verkstad för fabrikation av gruvspel, traverser och andra hissanordningar. Holmen kom därvid att bli ett annex till Nyby Bruk. Källor: Torshälla 650 år av Ivar Schnell. Nyby Bruk - tillkomst och tidigare utveckling av Elias Hermelin.

Placering

357

Länkar

Det finns inga länkar