Arkivbildare: C O ÖBERG & CO AB:S SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA

Grunduppgifter

C O ÖBERG & CO AB:S SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSA
363
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Öbergska filfabrikens i Eskilstuna sjuk- och begravningskassa grundades på förslag av Carl Holmertz vid ett möte den 15 februari 1974. En förteckning med namn över den första inbetalningarna finns även bland handlingarna. Dessutom finns bevarat ett tryckt reglemente från den 5 april 1885. Endast några få papper tillhörande kassan har påträffats. Den 6 november 1934 antogs stadgar för Öbergska filfabrikens arbetares i Eskilstuna understödsförening Sjukhjälpkassa. Protokollen för de första åren saknas. Namnet ändrades efter hand (1937?) till Öbergska filfabrikens arbetares i Eskilstuna erkända sjukkassa. Kassan trädde i likvidation enligt mötesbeslut den 4 februari 1975. Den 3 december 1927 övergick en tidigare oregistrerad begravningsfond kallad "Öbergska Filfabrikens Arbetares i Eskilstuna Begravningsfond" till att registreras under namnet Öbergska Filfabrikens Arbetares i Eskilstuna Understödsförening Begrav- ningshjälp. Dessa uppgifter återfinns i den medlemsbok som finns finns förvarad i detta arkiv. Tyvärr saknas övriga handlingar som hade kunnat berätta mer om föreningen. Den 16 mars 1920 hade stadgar antagits för C O Öbergs verkstadsklubbs sal- ningsförening. Syftet var att stödja avlidna medlemmar och dess anhöriga med begravningshjälp och penningar. Föreningen upplöstes enligt verkstadsklubbens beslut den 17 mars 1950 och medlen insattes i sjukkassan. En rad fonder kompletterade sjukkassans verksamhet: På fabrikör Lars Arvid Nilssons 70-årsdag den 26 september 1918 skapades en fond, benämnd C O Öberg & Co:s AB:s donationsfond (fr o m 1931 understödsfond). Avkastningen gick till dem som vid sjukdom behövt understöd men inte erhållit tillräckligt sådant ur sjukkassan. En ny donationsfond bildades den 3 mars 1926 på ett möte med personal vid Öbergs filfabrik. Donator var filhuggaren Johan August Löfgren och fonden benämndes Löfgrens understödsfond (nr 278). Avkastningen gick till de lungsjuka bland fabrikens arbetare. En fond i liknande syfte var Tuberkulosfonden, som verkstadsklubben tog initiativ till den 4 februari 1936. Ytterligare en fond kom till efter beslut av C O Öberg & Co:s AB:s styrelse den 1 februari 1938. Fonden benämndes Hedvig och Arvid Nilssons fond och avsåg åldersunderstöd åt dem som avgått ur bolagets tjänst, eller änkeunderstöd. Några papper finns också om verkstadsklubbens sjukfond (1932-1936), men uppgifter om dess tillblivelse och syftemål har inte gått att få fram. Se sammandrag på sida nr 3 Följande föreningar och stiftelser ingår i ovanstående arkiv: Namn: Bildat år: Upphört år: Öbergska filfabrikens arbetares i Eskilstuna sjuk- och begravningskassa 1895 okänt Öbergska filfabrikens arbetares i Eskilstuna Understödsförening Sjukhjälpkassa, 1934 - ändrade c:a 1937 namn till: Öbergska filfabrikens arbetares i Eskilstuna erkända sjukkassa - 1975 C O Öbergs verkstadsklubbs salningsförening 1920 1950 C O Öbergs & Co:s AB:s Donationsfond, 1918 - ändrade 1931 namn till: C O Öberg & Co:s AB:s Understödsfond - 1992 Löfgrens Understödsfond 1926 okänt Tuberkulosfonden 1936 okänt Hedvig & Arvid Nilssons fond 1938 okänt Verkstadsklubbens sjukfond okänt okänt (handlingar finns från åren 1932-1936)

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar