Arkivbildare: SMALSUNDSKANALEN I NÄSHULTA

Grunduppgifter

SMALSUNDSKANALEN I NÄSHULTA
367
NÄSHULTA
  • 048417000 Näshulta församling
I N L E D N I N G En förening för uppgrävning av en kanal mellan sjöarna Näshulta och Bälgviken, s. k. Smalsundskanalen, bildades den 16 mars 1894. Redan två år dessförinnan hade ritning över kanalen uppgjorts. Den 7 maj 1894 tecknades mellan initiativtagaren, brukspatron C. Hugo Sköldebrand, och entrepenören, Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernväg, ett kontrakt, enligt vilket sistnämnda på två månader skulle fördjupa smalsundet och sålunda åstadkomma en segelled mellan sjöarna för en kostnad av 2600 kronor. En sammanslutning, Föreningen Smalsundskanalen, bildades år 1911. Den ombildades den 28 april 1924 men bibehöll namnet. Verksamheten lades i praktiken ned år 1935. Vid ett sammanträde den 17 september beslöt man visserligen behålla föreningen men utdela till delägarna alla tillgångar. En av delägarna hade varit Näshulta kanal- och ångbåtsaktiebolag. Bolaget bildades den 19 november 1911 men kom i gång först nästföljande år. Dess aktiekapital utgjorde minst 10.000 och högst 15.000 kronor. En ångare, "Victoria", köptes och verksamheten tog fart. År 1921 behövdes mer kapital och ny aktieteckning företogs (200 aktier á 50 kr). Medlen förslog ej, varför bolaget trädde i likvidation enligt stämmobeslut den 29 mars 1922. Arkivhandlingarna har förvarats hos Hanebergs säteri, Hållsta. Därifrån avlämnades de år 1963 till Husby-Rekarne kommun. I samband med kommunens äldre arkivbestånds leverans till stadsarkivet i Eskilstuna den 11 juni 1968 kom även handlingarna rörande Smalsundskanalen med. Arkivförteckningen är upprättad i januari 1969 vid stadsarkivet, Eskilstuna. Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar