Arkivbildare: ESKILSTUNA SPARBANK

Grunduppgifter

ESKILSTUNA SPARBANK
371
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
ESKILSTUNA SPARBANK I N L E D N I N G År 1818 gjordes en utredning av Kungl. Maj:t till följd av en motion till riksdagen från garveriåldermannen Johan Westin. Utredningen, som författas av Carl David Skogman, innehöll förslag om inrättandet av en besparingsbank i Stockholm jämte "reglor" för densamma. Mönstret hade hämtats från England och Tyskland. I förstnämnda land instiftades den första allmänna, fullt självständiga sparbanken i Ruthwell i Skottland 1810. Sex år senare etablerades en sparbank i London. I Tyskland hade i flera tyska städer sparbanker inrättats redan vid slutet av 1700- talet med Hamburg år 1778 som första namn. Tankar på att inrätta räntebärande lånekassor för att därmed bisträcka arbetarna att samla små besparingar hade väckts redan på 1600-talet i Frankrike och England. I Sverige fick utredningen till följd att en sparbank inrättades i Göteborg år 1820, i Stockholm och Mariestad år 1821, i Vänersborg och Karlstad år 1822, i Norrköping, Kristianstad och Malmö år 1824, i Falun, Gävle, Örebro och Västerås år 1826. Som trettonde i ordningen kom så Sörmlands första sparbank, nämligen den i Eskilstuna år 1827. Iniativet till "Eskilstuna Stads och Fristads Sparbank" kom i form av en "Vördsam Anmälan" eller ett upprop den 23 maj 1827 från chefen för Carl Gustaf stads kronogevärsfaktori, översten J. C. Böckman, och förläggaren av Eskilstuna fristads manufakturförlagskontor, bergsrådet B. F. Rothoff. Ett konstituerande möte hölls den 1 juli 1827, då 32 principaler utsågs. Fredagen den 18 augusti öppnades sparbanken i Eskilstuna. Enligt det första reglementet, som fastställdes av länsstyrelsen den 30 juli 1828, vände man sig i första hand till de mindre bemedlade. Man började verksamheten i dåvarande rådhuset. Därefter kom man att hålla till i olika lokaliteter omkring Rådhustorget och vid Kungsgatan fram till år 1897, då man flyttade in i det nyuppförda stadshuset vid Fristadstorget. Åren 1914 - 1916 uppfördes ett eget sparbankshus på den s.k. Ihrmanska tomten eller Fristadstorget 5 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson och med J. E. Fryklund som byggmästare. Den 14 juni 1976 flyttade man för tionde gången, denna gång till ett nytt sparbankshus vid Kungsgatan 13. Arkitekt var Bengt Hultmark och byggherre BPA Byggproduktion AB. Sparbankens verksamhet regleras av reglementen, som tid efter annan omarbetats. I spetsen står principalerna eller fr. o. m. 1891 huvudmännen. Den direkta ledningen utövas av styrelsen. Sparbanken hette tidvis Eskilstuna sparbank och tidvis Eskilstuna stads sparbank. Verksamhetsområdet utvidgades genom fusion av Torshälla sparbank 1942 och av Villåttinge sparbank 1966. År 1970 gick Eskilstuna sparbank , sparbanken i Mariefred och Strängnäs sparbank samman till Sparbanken Södermanland med huvudkontor i Eskilstuna. Den senaste fusionen inträffade den 1 juli 1976, då Sparbanken Södermanland, Västerås sparbank och Westmanlands läns sparbank bildade Sparbanken Mälardalen. Huvudkontoret förlades till Västerås. Från Sparbanken Mälardalen avlämnades i november 1979 arkivhandlingar tillhörande Eskilstuna sparbanks och Torshälla sparbanks arkiv. Därvid medföljdes vid transporten även Södermanlands sparbanksförenings arkiv. Sparbanksarkiven har förtecknats av arkivassistent Harry Oscarsson. Beträffande Eskilstuna sparbanks arkiv kan här noteras de stora luckorna i principalernas och styrelsens protokoll från tiden före 1850. Torshälla sparbanks arkiv redovisas i en särskild arkivförteckning. Eskilstuna i stadsarkivet i januari 1980. Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie Ytterligare en leverans med material från Eskilstuna sparbank inkom till Företagens arkiv i Sörmland den 30 mars 2001, inlämnad av Bertil Rättzén, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna. Den ordnades och förtecknades i maj 2001 av Helena Karlsson. LITTERATURANVISNINGAR Eskilstuna stads sparbank 1827 - 1902. Stockholm1902 32 sidor. Hadar Hallström, Eskilstuna sparbank 1827 - 1927. Eskilstuna 1927, 62 sidor. Göran M. Silfverstolpe, De 125 åren. Några notiser. Ingår i: Redovisningen för år 1951. Eskilstuna 1952. "Äldsta banken i Sörmland - sparbanken i Eskilstuna". Artikel i Sörmlandsbygden den 26 augusti 1977, sid. 11.

Placering

686

Länkar

Det finns inga länkar