Arkivbildare: SÖDERMANLANDS SPARBANKSFÖRENING

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS SPARBANKSFÖRENING
372
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Södermanlands läns sparbanksförening höll sitt konstituerande sammanträde den 17 september 1921. Namnet ändrades år 1949 till Södermanlands sparbanksförening. Syftet var att överlägga om gemensamma angelägenheter samt att meddela råd och upplysningar till de anslutna sparbankerna. År 1906 tillsattes en kommitté för att diskutera ev. samgående med angränsande sparbanksföreningar. Förhandlingarna kom till sist att stå mellan Södermanlands, Örebro läns och Östergötlands sparbanksföreningar. Resultatet blev för Södermanlands sparbanksförenings vidkommande att man vid årsmötet den 11 juni 1968 beslöt dels att upplösas och ingå i den nya föreningen, dels att sparbankerna i Södermanland kom att bilda en krets med Eskilstuna sparbank som sammankallande. Den nya föreningen blev Östra Sveriges sparbanksförening. Södermanlands sparbanksförening har bestått av följande anslutna sparbanker: 1 Eskilstuna sparbank 1922 - 1968 2 Nyköpings sparbank 1921 - 1968 3 Trosa och Hölebo sparbank 1921 - 1968 4 Vingåkers sparbank 1921 - 1968 5 Strängnäs sparbank 1921 - 1968 6 Oppunda härads sparbank 1921 - 1968 7 Villåttinge härads sparbank 1921 - 1966 (uppgått i Eskilstuna) 8 Sparbanken i Mariefred 1922 - 1968 9 Rekarne sparbank 1922 - 1968 10 Daga härads sparbank 1922 - 1968 11 Jönåkers sparbank 1921 - 1963 (uppgått i Nyköping) 12 Björkviks sparbank 1921 - 1966 (uppgått i Oppunda) 13 Torshälla sparbank 1928 - 1942 (uppgått i Eskilstuna) 14 Sparbanken i Södertälje 1954 - 1968 Arkivhandlingarna har avlämnats av Sparbanken Mälardalen i november 1979.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar