Arkivbildare: SUNDBYHOLMS KUNGSGÅRD

Grunduppgifter

SUNDBYHOLMS KUNGSGÅRD
490
Sundbyholm
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Sundbyholms Kungsgård Nedanstående historik är hämtad ur Sörmlandsbygden 1966 : Under 1500-talets början tillhörde Sundby by Johanniteorden i Eskilstuna. Den indrogs dock i samband med reformationen 1527 till Kronan. År 1627 förlänades Sundbyholm till riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm, som byggde ett tre våningar högt corps-de-logi, nedbrunnet 1774. Så här berättar Sven Tynelius om byggnadsverksamheten: "Anders Mårtensson Dalakarl får betalt för wallens gräfande, trots sandåsen ett styvt arbete. 14 skofflor och 7 hackor förbrukas. Ööl och prisööl går åt i stora kvantiteter. Bååtsmännen lägger grundval och stenmur, varvid bland annat qvinfolck bär sand och sten, det körs fram icke mindre än 1825 lass gråsten." Slottsherren Gyllenhjelm satt själv 12 år i ett polskt fängelse men återvände som fältherre och tjänade drottning Kristina som hennes troman i många år. Han dog 76 år gammal på Karlbergs slott, som också var hans. Efter många skiftande öden och många ägare köptes Sundbyholms slott 1939 av Eskilstuna stad. Slottet är numera ett populärt utflyktsmål med ändamålsenliga lokaler för fester och studier. Där finns ett trivsamt värdshus och möjligheter till bad i "Den namnkunnige Siön Mählaren". Litteratur: . Baur, Walter, Sundbyholm. Historien om restaureringen av en barockpark för modernt bruk, Lustgården 1954-55:102-14. . Bohrn, Erik, "Sundbyholms slott - en liten historik inför det gamla slottets återställande", Sörmlandsbygden 1946:63-68. . Sterner, Nils, Kommunala herresäten, Stadsbyggnad 1959:127-143 (Sundbyholm sid 127-29). . Sundbyholm. En bok om riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielms slott, Nyköping 1953, 91 sidor (Även i Sörmlandsbygden 1953:9-90). . Tynelius, Sven, "Fantasi och verklighet. Ur Sundbyholms byggnadshistoria", Eskilstuna-Kuriren 1953:19/6. . Tynelius, Sven "Det gamla Sundbyholms slott och det nya", Sörmlandsbygden 1953:61-84. . Tynelius, Sven, "Sundbyholm.En fritidsanläggning och en restaurering", Byggmästaren 1954 A:169-74. . Wermelin, Olof Halvar, "Sundbyholm som fritidsgård", Sörmlandsbygden 1953:85-90

Placering

16

Länkar

Det finns inga länkar