Arkivbildare: TORSBERGA GÅRD I STENKVISTA SOCKEN

Grunduppgifter

TORSBERGA GÅRD I STENKVISTA SOCKEN
493
Stenkvista
  • 048419000 Stenkvista församling
INLEDNING Ernst Erhard Bager (26/1 1858 - 10/12 1920) förvärvade år 1885 Torsberga nr 2 och tillträdde samtidigt arrendet på Torsberga nr 1, båda i Stenkvista socken, Söderman- lands län. Efter hand köpte eller arrenderade han en rad jordlägenheter (Stockbäcken, Skirfall, Söfnäs, Holm) och bortsålde andra (Vreten, Björnkärr, Björksäter). Den 7 januari hade han trätt i äktenskap med Jeanette H E Hjort (20/3 1862 - 30/5 1944). Deras son Emil (död 1955) var gift med Greta. Fru Greta Bager deponerade huvudparten av den del av gårdsarkivet som förvarades i en flygelbyggnad, till Stadsarkivet i Eskilstuna den 27 juni 1983 efter inrådan av döttrarna bibliotekarie Anna Loman och 1:e arkivarie Clara Nevéus. Arkivet omspänner huvudsakligen tiden 1885-1920, dvs Ernst E Bagers verksamhetsperiod. Stadsarkivet, Eskilstuna, juli 1983 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie Ytterligare arkivleveranser anlände: 1994-1995, ordnade och förtecknade av arkivassistent Ivar Stenberg i september 1995. Augusti 1998, ordnade och förtecknade av föreståndare Ann-Marie Asplund, Företagens Arkiv, 1998. Augusti 1999, ordnat och förtecknat i juli år 2000 av Lena Bohlander

Placering

169

Länkar

Det finns inga länkar