Arkivbildare: WIJ NR 2 I VÄSTERMO SOCKEN

Grunduppgifter

WIJ NR 2 I VÄSTERMO SOCKEN
494
Västermo
  • 048416000 Västermo församling
Handlingarna deponerades hos stadsarkivet, Eskilstuna den 5 februari 1975 av fru Signe Andersson-Sund, Svanäsvägen 47, Ärla. Förteckningen har upprättats i samma månad av stadarkivarie Bror-Erik Ohlsson. I arkivet har infogats handlingar som i januari 1976 överlämnats av fr. Anita Högblom.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar