Arkivbildare: VILSTA SÄTERI

Grunduppgifter

VILSTA SÄTERI
496
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Följande historik är hämtad ur Sörmlandsbygden 1960: 1867 övertog friherre Axel K:son Leijonhufvud Vilsta efter en halvbror som innehaft egendomen sedan 1861. 1909 köptes lantfastigheterna av Eskilstuna stad. Vattenfallen vid Skjulsta och Vilsta kvarn hade köpts redan 1896. Vilsta herrgårdsbyggnads mittenparti uppfördes omkring 1725. Byggnaden hade då två fristående flyglar men dessa revs under 1860-talet och ersattes av de nuvarande, som är förenade med mittenpartiet. Till herrgårdsbyggnaden hörde en stor trädgård med växthus och drivbänkar. I närheten låg bostäder för rättare, kusk och trädgårdsmästare m.fl. Dessutom fanns det stall, snickarstuga och tvättstugor, gris- och hönshus samt vedbodar. Egendomen omfattade utom själva säterihemmanet också hemmanet Snopptorp samt Fröslunda, Hov, Kjellsta, Skjulsta, Mesta och Berga hemman. Litteratur: . Tigerstedt, Örnulf. "Vespa och vandrarhem". Källorna solar i väster, 1964 (Vilsta vandrarhem, s 55-56). . Schnell, Ivar, Herremansgårdar i Södermanlands län, Nyköping 1971 (Vilsta, s 212-13). . Svenska gods och gårdar 12, red.: Wald. von Sydow & Sten Björkman, Uddevalla 1938 ("Inom Eskilstuna stads område belägna egendomar", s75-96). . Leijonhufvud, Knut Gustaf Adolf, Herrgårdsliv på Hvilsta, Sörmlandsbygden 1960:43-56. . Leijonhufvud, Knut Gustaf Adolf, "Vilsta säteris ägare", Eskilstuna-Kuriren 1955:22/9. . Leijonhufvud, Svante Knutssson, Till minne av Knut G.A. Leijonhufvud, Lund 1963 (71 sidor).

Placering

80

Länkar

Det finns inga länkar