Arkivbildare: SKRÄDDARMÄSTARE SVEN WEIBORN

Grunduppgifter

SKRÄDDARMÄSTARE SVEN WEIBORN
569
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
För persondata om skräddarmästare Sven Weiborn (1891-1975), se inledningen till förteckningen över WEIBORNS CIVIL- & UNIFORMSSKRÄDDERI AB:s ARKIV. I detta arkiv förvaras också en hel del personliga papper om honom. De handlingar, som här redovisas, avlämnades i oktober 1980 ( med tillägg 1995) av dottern, distriktstandsköterskan Mabel Weiborn, Eskilstuna. Förteckningen har upprättats av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Ytterligare handlingar har tillkommit under 1998. Där finns även handlingar som tillhör Mabel Weiborn. Arkivet har under november 1998 finordnats och förtecknats av Gun-Britt Pettersson. I juli år 1999 lämnade Mabel Weiborn in arkivhandlingar till Företagsarkivet i Eskilstuna, dessa har förtecknades i augusti samma år av Ann-Marie Asplund. Juni år 2003, lämnade Mabel Weiborn in handlingar till Företagsarkivet i Eskilstuna, de förtecknades i augusti samma år av Ann-Marie Asplund.

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar