Arkivbildare: NÄSHULTA FRUKTODLAREFÖRENING

Grunduppgifter

NÄSHULTA FRUKTODLAREFÖRENING
867
1908 -
NÄSHULTA
  • 048417000 Näshulta församling
NÄSHULTA FRUKTODLAREFÖRENING Historik Näshulta fruktodlareförening bildas vid ett möte i Hedensö skola den 19/1 1908. Mötet inleds med att länsträdgårdsmästaren A Salström håller föredrag om betydelsen av och syftet med fruktodlareföreningar. Han framhåller att det vore särskilt önskvärt om en sådan förening kunde komma till stånd i Näshulta, något som alltså hörsammas av de församlade. Till föreningens förste ordförande väljs folkskolläraren P Näslund, till vice ordförande G Andersson (Karlsberg), till sekreterare R Karlsson (St Sörtorp) samt till kassör E Pettersson (Kråksten). Ändamålet med fruktodlareföreningen är att främja fruktodling och se till att avsättning och användning för produkterna finns. Genom föreningens försorg införskaffas träd, buskar och plantor liksom packningsmaterial, redskap för beskärning och konstgödsel. En trädgårdsskötare vid namn Georg Pettersson anställs under 1940-talet. I föreningens regi anordnar föredrag och resor för medlemmarna. Under årens lopp utökas medlemsantalet i föreningen allt mer. Här samlas personer från många av traktens gårdar, såsom Svalbo, Hedensö, Ryttersberg, Jakobsberg m fl. På gårdarna planteras äppel-, päron-, plommon- och körsbärsträd, vars frukter sedan säljs. Dessa uppgifter rapporterar föreningen in till Södermanlands läns Hushållningssällskap (se serie F4). Arkivmaterialet sträcker sig fram till mitten av 1960-talet. Efter det finns inga uppgifter om föreningen, så frågan är om verksamheten upphörde då. Om arkivet Arkivet är litet men välhållet. Genom i första hand protokollen och rapporterna från verksamheten får man som forskare en bra inblick i föreningens utveckling. De första 30 åren finns också beskrivna i ett koncept till tal vid jubileet. Handlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland i februari 2008, där de ordnades och förtecknades samma månad. Materialet kom via Eskilstuna stadsarkiv, dit det lämnats av Näshulta hembygdsförening hösten 2007.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar