Arkivbildare: LUTH & ROSÉNS ELEKTR. A.- B.

Grunduppgifter

LUTH & ROSÉNS ELEKTR. A.- B.
841
1916 -
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
H I S T O R I K Luth & Roséns Elektr. A.-B. Eskilstuna År 1916 inköpte Luth & Roséns El. A.-B. i Stockholm aktierna i Söderbloms Gjuteri A.-B. för att erhålla ett gjuteri som ersättning för det i Stockholm, som visat sig otillräckligt och olämpligt med avseende på belägenheten. Denna gamla firma, som grundats av ingenjör Knut Söderblom år 1876, tillverkade gjutgods såväl för eget bruk som för andra industrier. För övrigt voro firmans tillverkningar av allehanda slag. Det kan nämnas, att Söderbloms voro de första tillverkare i Sverige av lastautomobiler. Bland andra produkter kan nämnas råoljemotorer. Bolaget hade år 1915 börjat utföra kamrör av smidesjärn enligt ingenjör O. V. Cardells patent, vilken artikel sedan blivit en av verkstadens standardartiklar. F. n. utför verkstaden utom dessa kamrör även radiatorer av smidesjärn samt allehanda svetsade och pressade plåt- och rörarbeten. Från eget syrgasverk levererar verkstaden syrgas. Totala omsättningen uppgick år 1937 till ca 2,5 miljoner kronor. Litteratur: Beskrivning över Eskilstuna med omnejd, Stockholm 1938 (sid. 135).

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar