Arkivbildare: TORSHÄLLA SÅGBLADSFABRIK

Grunduppgifter

TORSHÄLLA SÅGBLADSFABRIK
833
1880 - 1950
Torshälla
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Torshälla Sågbladsfabrik eller Aliforsverken startades av fabrikören Carl August öAliö Andersson. Han var född i Vansö församling. Ali Andersson anställdes av Ingenjör Ernst Stridsberg i den då nystartade sågbladsfabriken på Holmen. När delägare J. O. Björk utgick ur företaget blev Andersson Stridsbergs närmaste medarbetare. När Stridsberg flyttade till Trollhättan följde Ali Andersson med. År 1880 återkom han till Torshälla och anställdes till en början i liknande befattning på förvaltarsidan vid Nyby Bruk, som då även tillverkade sågblad. Året därpå köper Ali Andersson gård nr 24 i staden och anlade nedströms f.d. Kronokvarnen på den västra sidan en sågbladsfabrik, där han utnyttjade spillvattnet från kvarnbäcken för driften av sina verk. Här tillverkades förutom sågblad även maskinknivar, murslevar, skeppskrapor, ritlinjaler och vinklar, skift- och rörnycklar, hästräfsor, tallriksharvar och hackelsemaskiner. Med tiden tillkom en dammanläggning, kvarn (nedlagd 1926) och arbetarbostäder som knöts till företaget. 1926 var Aliforsverken och Torshälla Sågbladsfabrik en betydande industri i staden. Företaget bestod av sju industribyggnader på bägge sidor om fallet. Här rymdes smedja, sliphus ritningsverkstad, tandningsverkstad, smärglings- och filningsavdelning samt förpackningsavdelning, dessutom härdverkstad, förråd och lager. För Sågbladsfabrikens räkning tillverkade dotterbolaget Folkesta Cementvarufabrik speciella slipstenar. Driftingenjör var sonen Rune Alison som övertog företaget 1927 efter fadern. På östra sidan av ån (I nuvarande Hellbergparken) fanns en mekanisk verkstad (senare disponerad av Svenska Saxfabriken), som på 1920-talet inköptes av Ali Andersson. Här tillverkades en tid vattenledningskranar. Den sågkvarn, som ibland omtalas I hans ägo, bör sannolikt ha legat på denna plats och var förmodligen identisk med samma såg som skråredaren, bruksägaren m.m. Carl Adam Schepherus lät uppföra I början av 1810-talet. Verkstaden var 1926 bara delvis elektrifierad och dess huvudsakliga energikälla var vattenkraften. Förutom tillverkning av sågar och sågblad tillverkades till en början även hästräfsor, harvar och hackelmaskiner. I 35 år deltog Ali Andersson aktivt I kommunalpolitiken, dels som stadsfullmäktiges ordförande I drätselkammaren. Företaget lades ner vid ingången till 1950-talet och lokalerna stod övergivna under ett tiotal åt. 1954 påbörjades rivning av dammanläggningar och kvarn I strömmen och senare under samma årtionde revs övrig industribebyggelse för att ersättas av bostäder. Texten hämtat ur boken Torshälla ABC

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar