Arkivbildare: SAGA-BIOGRAFEN I TORSHÄLLA

Grunduppgifter

SAGA-BIOGRAFEN I TORSHÄLLA
837
1943 -
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
SAGA-BIOGRAFEN I TORSHÄLLA Bakom bildandet av Saga-biografen i Torshälla stod Sven Hult från Arboga, som drev biografkedjan Biograf AB Ringen. Saga invigdes den 20 oktober 1943. Inredningen i den nya biografen var påkostad med brokettklädda väggar, förgyllningar och fåtöljer i mocca och konstläder. Golven täcktes av linoleum med mjuka mattor i gångarna. Terrakotta, beige och tegelröd dominerade färgsättningen. På den artistiskt utformade ridån fanns också gröna, vita och guldfärgade inslag. Även foajén gav ett elegant intryck med sina mattgröna väggar, sin kolmårdsmarmor och sin moderna utrustning. I början gav Saga föreställningar onsdag till söndag, men detta inskränktes snart till de för landsorten vanligare tiderna onsdag, lördag och söndag. Viss konkurrens märktes från biograferna i Eskilstuna, då de nya filmerna först distribuerades till den större staden och först därefter till lilla Torshälla. Under slutet av 1950-talet var det Skandinaviska Biograf AB (Sveriges Folkbiografer AB), som stod bakom driften av Saga-biografen. Det betydde att biografen blev del i Folkets hus-rörelsen. År 1971 lades verksamheten på Saga ned men återupptogs fyra år senare av Lars Wilöf (ägare), Sune Jansson (föreståndare) och Birgit Jansson (behjälplig med driften). De drev biografen fram till år 1982, då den åter stängdes. Tack vare en lokal aktionsgrupp återuppstod Saga år 1986, med filmvisning t o m utgången av år 1988. Under ett halvdecennium låg sedan verksamheten nere, till dess att Torshälla filmvänner bildades i oktober 1992. De satte åter fart i den anrika biografen. Svårigheter att få verksamheten att bära sig gjorde det dock svårt för föreningen att fortsätta. Under 2000-talet gjorde också den ideella föreningen Club Saga försök att driva bioverksamheten, dock med liknande problem. Numera är biografen Saga i Torshälla nedlagd. Källor Ohlin, Mats. öArkitekter förr och nuö. Tors H, februari 2004, s 4-5. Arkivmaterialet Arkivhandlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland i oktober 2007 via Nils Mossberg, som själv varit med i biografföreningen. Materialet förtecknades samma månad av Helena Karlsson. Den största delen av arkivet består av redovisningsmaterial från 1940- till 60-talet. Genom detta material får man en god inblick i själva bioverksamheten på en landsortsbiograf som Saga: vilka filmer som visades, hur många personer de lockade, vilka biljettintäkter detta genererade o s v. Här finns också t ex en större serie med olika trycksaker som berör biografen (bl a flera filmaffischer i mindre format) liksom en del skyltar o dyl som användes på Saga. Ur arkivet har ett par tomma redovisningshäften liksom en del dubbletter utgallrats.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar