Arkivbildare: VALLBY-NORRNÄS VÄGSAMFÄLLIGHET

Grunduppgifter

VALLBY-NORRNÄS VÄGSAMFÄLLIGHET
438
Gillberga
  • 048413000 Gillberga församling (D-län)
I N L E D N I N G. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 9 januari 1996 genom Lars-Erik Hellberg, Övernäs, Gillberga. De har ordnats och förtecknats i augusti samma år av Ann-Marie Asplund.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar