Arkivbildare: AB J O ÖBERG & SON

Grunduppgifter

AB J O ÖBERG & SON
442
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
I N L E D N I N G. Joseph Oscar Öberg föddes den 19 juli 1819 i Västra Ryds församling, Stockholms län, som son till hovpredikanten Lars Joseph Öberg och hans hustru Magdalena Margareta Wahlberg. Vid 18 års ålder skrevs han in som lärling hos en bokbindaremästare i Stockholm. År 1840 blev han bokbindaregesäll och fyra år senare erhöll han mästarbrev som bokbindare. Han kom till Eskilstuna år 1844 och utrustade ett bokbinderi påföljande år. Verksamheten var till en början av ringa omfattning. Efter hand startade han även en guldslagerirörelse. Åren 1854-1855 företog han en USA-resa som kom att betyda mycket för honom. Han fann arbets- och tidsbesparande maskiner, som han förstod var nödvändiga för sitt företags utveckling. J. O. Öberg avled den 14 maj 1879. J O Öbergs son, Albert Öberg, föddes år 1852. Vid sexton års ålder skrevs han in som bokbindarelärling hos fadern. Åren 1873-1875 vistades han i olika länder i Europa, främst Tyskland. Han fann linjeringsmaskiner och andra maskiner, som han beställde för företagets räkning. År 1875 drabbades fadern av slaganfall. Albert trädde då in som delägare i firman, som nu fick heta J O Öberg & Son. Under Albert Öbergs ledning inleddes företagets stora expansionstid. Produktionen inriktades på kontorsboktillverkning, även om bokbinderi fortfarande fanns med. Den 14 september 1901 invigdes en ny ståtlig fabriksbyggnad - en av landets vackraste - ritad av stadsarkitekten Emil Befwe. En kort tid därefter inleddes en produktion som gjort företaget vida känt, nämligen tillverkningen av spelkort. År 1904 ombildades firman till aktiebolag: AB J O Öberg & Son. Ett försäljningskontor fanns i Stockholm. År 1906 trädde där in som föreståndare Tore H Bendz, som var gift med Alberts enda dotter och barn. Vid Alberts död år 1911 övertog han ledningen av företaget. År 1913 anslöt man sig till ett holdingbolag för firmor inom tryckeri-, bokbinderi- och kartongfacken: AB Sveriges Litografiska Tryckerier (vars initialer givit "Esselte"). Tore Bendz överlämnade den 1 maj 1942 posten som VD för J O Öberg & Son till sin äldste son Tage A Bendz. Litteratur: Öbergs 1845-1945 /av John Bernström/. Eskilstuna 1945. Arkivhandlingarna avlämnades den 12 maj 1993 genom Per Hagnells bemedling av Esselte Dymo, Eskilstuna. De omfattar dels AB J O Öberg & Son: Huvudarkivet, inalles 753 volymer från tiden 1890-1967 (71), dels AB Sveriges litografiska tryckeriers arkiv, 85 volymer från tiden 1920-1950. Arkivet har ordnats och förtecknats av arkivassistent Ivar Stenberg. Eskilstuna i stadsarkivet i augusti 1993 Bror-Erik Ohlsson Stadsarkivarie En stämpel inlämnades av Ragnar Andersson, Björkhultsvägen 7b, 632 29 Eskilstuna den 29 augusti 2002. Förtecknades samma dag av Eva Ivarsson. TILLVERKNING: Kontorsböcker, lösbladsböcker, kortsystem, samlingskartonger och samlingspärmar, portföljer, spelkort, dekalkomanier, alla slags affärs- och banktryck.

Placering

788

Länkar

Det finns inga länkar