Arkivbildare: C O ÖBERG & CO

Grunduppgifter

C O ÖBERG & CO
443
1850 - 1992
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Planerna på en svensk filfabrik hade tagit fast form i slutet av 1849. Initiativtagare var fabrikör Victor Heljestrand. Den 8 oktober 1849 erhöll fabriksidkarna V Heljestrand, Johan Walén och Alfred Svahn samt manufakturarbetaren Carl Oskar Öberg tomt nr 242 i fristaden av magistraten mot att den bebyggdes med bonings- och verkstadshus inom två år. Bolagsmännen upplånade det nödvändiga startkapitalet. Redan i början av 1850 var fabriksbyggnaden uppförd. Den 25 mars samma år meddelade magistraten lagfart å tomt nr 242 "för fabriksbolaget under firma Öberg & Co". När verksamheten satte igång den 18 april 1850 med fabrikör C. O. Öberg som chef, sysselsatte verkstaden endast två filhuggare. Sju år senare hade arbetarantalet stigit till nitton. Beträffande C.O. Öberg se dennes arkiv År 1872 trädde Öbergs svåger Lars Arvid Nilsson in i bolaget. Han ledde företaget från Öbergs död 1880 fram till år 1917. Sven Arvid Nilsson tog därefter vid och kvarstod intill 1949. Se även direktörerna Arvid och Arvid Hjalmar Nilssons papper. Filarna hade sin styrka i det goda stålet. Från 1862 levererades detta av Sandvik, varvid ett intimt samarbete uppstod. Småningom eller år1975 såldes C. O. Öberg & Co till Sandvik AB och var dotterföretag intill 1979. Därefter har "Fil-Öbergs" blivit filial, benämnd Sandvik AB Eskilstunafabriken. År 1992 lades fabriken i Eskilstuna ned. Arkivet avlämnades i augusti 1981 från kontorslokalerna vid Västermarksgatan 38 i Eskilstuna. Leveransen hade förberetts av G. A. Ormin och koncernarkivarie Elvert Eriksson. En hel del arkivhandlingar hade transporterats till koncernarkivet, adress Sandvik AB, RFM/E.E., Fack, 811 01 Sandviken. Serierna där omfattar protokoll, affärskorrespondens, kundinventarie- och reskontraböcker. Mycket härav återgick dock till Eskilstuna och avlämnades av Elvert Eriksson till stadsarkivet i juni 1982. Förteckningen över C. O. Öberg & Co i Eskilstuna är upprättad vid stadsarkivet i Eskilstuna i november 1981, reviderad i augusti 1982. Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie Anm: Se även fabriksidkare Carl Oscar Öbergs personarkiv. TILLVERKNING: Filar och raspar, roterande filar och fräsar, skavstål, glasborrar.

Placering

817

Länkar

Det finns inga länkar