Arkivbildare: C. W. DAHLGREN

Grunduppgifter

C. W. DAHLGREN
606
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
Carl Walfrid Dahlgren började som sjuåring arbeta i faderns smedja. Han blev snart en skicklig smed och kunde efter faderns död 1870 överta dennes rörelse i eget namn. Verksamheten startades på Grenbergs gård på Kriebsensgatan, men efter några år köpte C W tillsammans med brodern Gustav John Berg gården 168 där nya fabrikslokaler anlades. Dahlgren fick tidigt en kompanjon i G Söderén, skicklig instrumentmakare som starkt bidrog till produktionen av saxar av omvittnad kvalitet innan han lämnade bolaget. Brodern G J Berg bedrev även tillverkning av slidknivar och dolkar, en produktion som införlivades med Dahlgrens företag efter broderns bortgång 1878. Ny fabrik byggdes på Rademachergatan 1884 men företaget hade snart även vuxit ur den. Ett nytt stort fabrikskomplex på Bruksgatan 6 (tomten nr 166) fick därför lov att tas i bruk redan 1889. Ytterligare nya lokaler tillkom under åren 1906-1915 på Bruksgatan 10. År 1897 ombildades firman till aktiebolag. Hösten 1914 sattes företaget i konkurs. Förändringar på företagets exportmarkander var en bidragande orsak till svårigheterna. År 1915 övertogs knivtillverkningen av tidigare verkmästaren Carl Gustav Blomqvist, som startade om som knivfabrikant i en lokal på Sommarrogatan med hjälp av viss personal och utrutning från det gamla bolaget. TILLVERKNING: Bl a saxar, olika slags knivar, jaktdolkar, korkskruvar, skridskor, liar, kaffekvarnar, byggnadssmiden liksom ventiler, smiden och luckor till kakelugnar tillverkades. Uppgifter från Eskilstuna stadsmuseum (2008).

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar