Arkivbildare: ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A

Grunduppgifter

ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A
Se historik
607
1936 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Eskilstunsortens Jordbrukskassa m.b.p.a (= med begränsat personligt ansvar) bildades i mars 1936. Den ansökte samma år om att få ingå i det redan existerande Rekarebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor, vilket beviljades. Jordbrukskassans verksamhetsområde utökades under 1938 genom ett beslut hos Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor att slå ihop kontorets sex kassor till två. Genom detta beslut kom Eskilstunsortens Jordbrukskassa att innefatta Klosters och Fors församlingar, Torshälla, Jäder, Kjula, Vallby, Hammarby, Sundby, Tumbo, Gillberga, Lista, Öja samt en del av Västermo socken. Under 1945 genomfördes ytterligare sammanslagning av de återstående två kassorna i Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor, Eskilstunaorten och Ärla. Genom denna förändring kom Eskilstunaorten att bli den enda kvarvarande jordbrukskassan i staden. I slutet av 1964 diskuterade Eskilstunaortens Jordbrukskassa en fusion med Mälarpro- vinsernas centralkassa för jordbrukskredit. Dessa diskussioner ledde under 1965 fram till en sådan fusion. Den 27 juli 1965 godkändes fusionen av Kungliga Bankinspek- tionen och den 16 augusti samma år höll kassan sitt första möte under namnet Eskilstunas distrikt av Mälarprovinsernas centralkassa för jordbrukskredit. Handlingarna lämnades till Företagens arkiv den 15 november 2000 av Bertil Rättzén, Sparbankstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades i januari 2001 av Helena Karlsson.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar