Arkivbildare: ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING - ESKILSTUNA EXPO

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING - ESKILSTUNA EXPO
609
1960 - 1989
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Ett första Eskilstuna Expo invigdes år 1946, det var en utställning som tillkom med anledning av hantverksföreningens 50-årsjubileum. Se Eskilstuna hantverks- och industriförenings arkiv. På 1960-talet tillkom Föreningen Eskilstuna Expo, en förening som drivs utan vinstsyfte "och har till ändamål att för medlemmarnas räkning anordna och driva utställning av de produkter, utställarna framställa, eller de tjänster, de eljest tillhandahålla, samt att för- valta föreningens för detta andamål förvärvade egendom". Föreningen upplöstes år 1989, för att administrativt ingå i Eskilstuna Fabriksförening. Se även dess arkiv. Handlingarna har ordnats och förtecknats av föreningsarkivarie Lena Andersson under senare delen av år 2000.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar