Arkivbildare: ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING ESKILSTUNA FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENING

Grunduppgifter

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING ESKILSTUNA FÖRETAGSEKONOMISKA FÖRENING
611
1946 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. Föreningen bildades den 26 november 1946 vid ett konstituerande möte, samtidigt antogs stadgar för föreningen. Föreningens ändamål var att i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening verka för en ökad kännedom om "kontorsorganisation, räkenskaps- väsen, skatteteknik, försäljning och reklam samt därmed besläktade frågor". Se även Eskilstuna Fabriksförenings arkiv Handlingarna medföljde arkivleverans från Eskilstuna Fabriksförening under år 1999. De har ordnats och förtecknats av föreningsarkivarie Lena Andersson under senare delen av år 2000.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar