Arkivbildare: ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A REKARNEBYGDENS JORDB.KASSORS EXP. KONTOR

Grunduppgifter

ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A REKARNEBYGDENS JORDB.KASSORS EXP. KONTOR
615
1935 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING I februari 1935 hölls ett möte med representanter för de olika jordbrukskassorna i Eskilstuna. Anledningen till mötet var att det fanns idéer om att bilda ett gemensamt expeditionskontor för Eskilstunas jordbrukskassor och med detta möte ville man se över möjligheterna för detta förslag. Intresse fanns för att bilda ett sådant kontor och i maj samma år bildades Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor. De jordbrukskassor som var med vid bildandet av det gemensamma expeditionskontoret var Barva, Jäder, Näshulta, Råby-Rekarne, Vallbyorten och Ärla. Under 1936 tillkom Eskilstunaortens Jordbrukskassa. Jordbrukskassan i Råby-Rekarne utgick efter en tid. Under åren som följde samlades representanter för de skilda kassorna till gemensamma möten och arbetet samordnades. I mars 1938 beslutades på det gemensamma kontoret att de sex jorbrukskassor som var med i Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor skulle slås samman till två. I Eskilstunaorten kom Kjula-Jäder och Vallbyorten att ingå medan Ärla innefattade Barva och Näshulta. Under 1944 diskuterades ytterligare en sammanslagning av Eskilstunaorten och Ärla Jordbrukskassor. Denna idé kom också att genomföras under 1945. Det blev slutet för Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor eftersom sammanslagningen gjort att endast en jordbrukskassa, Eskilstunaortens, fanns kvar och med det saknades behov av ett gemensamt expeditionskontor. Handlingarna lämnades till Företagens arkiv den 15 november 2000 av Bertil Rättzén, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades i januari 2001 av Helena Karlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar