Arkivbildare: ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A BARVA JORDBRUKSKASSA M.B.P.A

Grunduppgifter

ESKILSTUNAORTENS JORDBRUKSKASSA M.B.P.A BARVA JORDBRUKSKASSA M.B.P.A
618
1931 - 1939
BARVA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Den 1 juni 1931 bildades Barva Jordbrukskassa m.b.p.a (= med begränsat personligt ansvar) vid ett möte i Barksäters församlingshem. 16 stycken herrar anmälde sitt intresse för att vara med i kassan som delägare. Jordbrukskassans verksamhet fortgick under åren 1931 till 1938. Under 1935 gick kassan in som medlem i det gemensamma expeditionskontoret i Eskilstuna, Rekarnebygdens Jordbrukskassors expeditionskontor. Hos det gemensamma expeditionskontoret diskuterades och beslutades under 1938 om en sammanslagning av de sex kassorna till två. Genom detta beslut kom Barva jordbrukskassa att bli en del av Ärla Jordbrukskassa m.b.p.a. I februari 1939, i samband med den ordinarie föreningsstämman, trädde så Barva Jordbrukskassa i likvidation. Handlingarna lämnades till Företagens arkiv den 15 november 2000 av Bertil Rättzén, Sparbanksstiftelsen Rekarne, Kyrkogatan 8, 631 93 Eskilstuna. De ordnades och förtecknades i januari 2001 av Helena Karlsson.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar