Arkivbildare: BONDEKA VÄGSAMFÄLLIGHET i LISTA SOCKEN

Grunduppgifter

BONDEKA VÄGSAMFÄLLIGHET i LISTA SOCKEN
708
1953 -
LISTA
  • 048414000 Lista församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 708 BONDEKA VÄGSAMFÄLLIGHET I LISTA SOCKEN Bondeka vägsamfällighet höll sitt första sammanträde vid sjöstugan, Lista söndagen den 17 maj 1953. Vid sammanträdet beslöts att göra en förundersökning om iordningsställandet av vägen Sågen-Sjöstugan samt Karlsborg-Biltinge-Kumla, och att vägsamsamfälligheten skulle ansöka om anslag för vinter- och sommarunderhåll för dessa vägar. Vidare tillsattes en styrelse om fem personer. Arkivhandlingar avseende ombyggnation av väg mellan väg 230 och Ekaviken inlämnades i juli 2003 till Företagens arkiv i Sörmland, av Margareta Lindblom, Humlestigen 4, 598 35 Vimmerby. Handlingarna förtecknades samma månad och år av Ann-Marie Asplund. I november 2004 inkom ytterligare en leverans som inlämnats av Rein Westerblom, Västergården Lista, 635 14 Eskilstuna. Denna leverans bestod av fyra pärmar, varav tre av dessa innehöll diverse handlingar som arkiverats i enskilda volymer. Fjärde pärmen innehöll handlingar rörande ombyggnationen av vägen och har placerats ihop med den tidigare leveransen. Vidare innehöll leveransen en protokollsbok, en avräkningsbok och en mapp vilka placerats ihop med övriga handlingar, dessutom innehöll leveransen en inventariebok som bildar en egen volym på grund av bokens format. Handlingarna förtecknades av Maria Schröder i oktober 2005.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar