Arkivbildare: TIDNINGSMANNEN ALFRED EDLING ESKILSTUNARÖRELSEN

Grunduppgifter

TIDNINGSMANNEN ALFRED EDLING ESKILSTUNARÖRELSEN
723
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 723 TIDNINGSMANNEN ALFRED EDLINGESKILSTUNARÖRELSEN Tidningsmannen Alfred Edling. Eskilstunarörelsens arkiv Inledning. Under första världskriget (1914-19) gjordes många ansatser till fred. Välbekant är USA-presidenten W. Wilsons Nationernas Förbund. Industrimagnaten Henry Ford sände våren 1916 en expedition till Europa för samtal om fred. Den nådde vid påsktiden vårt land. Då hade arrangerats den s.k. Neutrala konferensen i Stockholm, varvid uttalanden gjordes av 400 neutrala personer. Tidningsmannen Alfred Edling kunde inte passivt betrakta konsekvenserna av kriget. Han kände till spontana möten i bl.a. Kung Karls kyrka och Orsa kyrka och uppvktningarna till följd härav av regeringsledamöter med uppmaning att ta intiativ för fred. Ett upprop trycktes 1917 på Eskilstuna-Kuriren, säkerligen utformat av Edling. Ärkebiskopen Nathan Söderblom uppvaktades. I Rekarnebygden satte Edling igång en intensiv kampanj. Resultatet blev 10.0000 underskrifter på hans upprop. En kommitté hade bildats för det nu antagna namnet Eskilstunarörelsen. I dess arbetsutskott var Edling sekreterare och drivande kraft. Ett upprop utformades den 14 september 1918 med maning till massiv uppslutning från svenska folket för att vädja till kungen Gustaf V att öträda fram för en rättvis och varaktig fred i världenö. Petitionen betonade tre förutsättningar för varaktig fred: folkkontroll, självbestämmanderätt och frilösen av jord. Edlings egnahemstankar kommer här klart till synes. Uppropet klingade inte förgäves. Förutom Rekarnebygdens nämnda 10.000 namn hade man snabbt fått lika många från andra delar av landet. Listorna på underskrifter och bidragsgivare har samlats i tre digra band i Eskilstunarörelsens arkiv. När världskriget tog slut, slappnade intresset och Eskilstunarörelsen dog ut. Edling lät emellertid samla ihop sina tankar om fred och frilöst mark och andra samhällsfrågor i sin stora bok,öDen rättvända världenö, som utkom år 1921. I den har också 400 personer uttalat sitt stöd för hans uppfattning om förutsättningarna för samhällslugn och världsfred. Arkivsituationen. Eskilstunarörelsens arkiv följde med leveranserna av övriga papper efter tidningsmannen Alfred Edling till stadsarkivet och företagsarkivet. Se hans arkiv. När materialet i sin helhet hade samlats på företagsarkivet, upprättades en ny förteckning av f. stadsarkivarien Bror-Erik Ohlsson, vars arbete avslutades den 1 februari 2007. Litteratur: Bror-Erik Ohlsson, Eskilstunarörelsen - ett initiativ för fred under första världskriget. Ingår i: Nyfiken på... sällsamheter ur de sörmländska föreningsarkiven. Årsskrift 2006, utgiven av Föreningsarkivet i Sörmland. Eskilstuna 2006. Sid. 40-52..

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar