Arkivbildare: ZIG-ZAG FABRIKS AB

Grunduppgifter

ZIG-ZAG FABRIKS AB
A.-Bol. Skebo Kvarn & Träförädlingsfabrik Fabriken Zig-Zag Boman & Son i Skebokvarn
726
1912 - 1992
MALMKÖPING
  • 048200000 Flens kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 726 ZIG-ZAG FABRIKS AB Fabriken startade 1910 i Skebokvarn. Firman hette då A.-Bol. Skebo Kvarn & Träförädlingsfabrik. Ledare var hr. C. J. Boman. Detta bolag bedrev såg-, kvarn- och snickerirörelse. År 1913 påbörjades tillverkningen av bygglådor, mera dock som en biartikel för att tillvarataga det bättre avfallet. År 1915 inregistrerades varumärket Zig-Zag. Det var under kristiden då allt utan undantag kunde säljas. Försäljningen av Bygglådor ökade oavbrutet till år 1919. Då minskade försäljningen i oroväckande grad och man beslöt att bolaget skulle upplösas. Specialmaskinerna för leksakstillverkningen övertogs av herr Boman. År 1922 började det åter bliva efterfrågan på Bygglådorna och då startade Fabriken Zig-Zag Boman & Son i Skebokvarn, åter tillverkningen. 1929 inköptes så i Malmköping Lägerhyddan N:o 5, som sedan omändrats och inretts till en modern leksaksfabrik. I Eskilstuna-Kurirens Flen-Malmköpingssida den 1 april 1932 meddelades det att Zig-Zag-fabrkien hade gått i konkurs Senare samma år kan man läsa i en notis att firman rekonstruerats och att arbetet återupptagits i full utsträckning. 1968 i november övertogs Zig-Zag av fabrikören Sven Johansson och kompanjon, sågverksägaren Ander von Stockenström. I maj 1969 gjordes en fusion mellan Zig-Zag och Ånhammars såg. Augusti år 1971 flyttade Zig-Zag från lägerhyddan till lokaler på Landsvägsgatan vid utfarten mot Sparreholm. Den gamla fabriken stod kvar till i februari 1979. Då revs den och ett radhus i samma stil som lägerhyddan byggdes. Företaget behövde kapitaltillskott och på våren 1974 gick Electrolux in som hälftenägare. I och med detta samgående investerades ca. 3,5 Mkr i en helt ny fabrik som stod klar i augusti 1975. Den 29 januari 1980 uppstod en brand i den nya fabriken vilket naturligtvis ställde till en hel del problem men man var snart igång igen. En ny kris uppstår 1982, och Electroluxkoncernen tar över hela ägarskapet. Electrolux behöll sin kontroll över företaget under hela 1980-talet men 1989 togs beslutet att Zig-Zag skulle avyttras. 1990 får Zig-Zag en ny ägare Tomas Adaktusson och senare samma år ytterligare en ny ägare Bo Claesson. I maj 1992 var en ny konkurs ett faktum. Samma år i oktober offentliggjörs att Bofors AB Vingåkersverken har köpt företaget. Den 13 oktober 1992 offentliggjörs att Bofors AB Vingåkersverken köpt företaget All utrustnig flyttas till Vinåker under 1993 och Zig-Zags saga var all. Historiktexten är hämtad ur studiecirkelsens material se vidare arkivhandlingarna Bygglådor finns på Malmköpingsortens Hembygdsförenig . Arkivhandlingarna lämnades in till Företagens arkiv i Sörmland av Göran Bayard, Malmköpingsortens Hembygdsförening, 640 42 Malmköping Handlingarn förtecknades i april 2007 av Ann-Marie Asplund

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar