Arkivbildare: MÄLARDALENS KÖPMANNAFÖRBUND

Grunduppgifter

MÄLARDALENS KÖPMANNAFÖRBUND
729
1967 - 1998
  • - - ---
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 729 MÄLARDALENS KÖPMANNAFÖRBUND Mälardalens Köpmannaförbund startar sin verksamhet den 1 januari 1967. Förbundet är en sammanslagning av Södermanlands Köpmannaförbund (för verksamheten där fram till 1967, se dess arkiv) och Mälardalens Köpmannaförbund (länsförening för Västmanland samt ytterligare ett par lokalföreningar, se dess arkiv vid Arkiv Västmanland). Tanken bakom ett samgående är att en större region har bättre förutsättningar att kunna erbjuda sina medlemmar god service. Då förbunden går samman tror man också på samordningsvinster i och med att en del administrativt dubbelarbete kan undvikas. Beslutet blir därför att bilda en större distriktsförening för Mälardalen och Södermanland, med säte i Västerås. Vid samgåendet mellan de båda länsförbunden sker också en motsvarande samorganisation av sektionsföreningarna. Mälardalens respektive Södermanlands Textilhandelsförening bildar Mälardalens Textilhandlareförening medan Mälardalens respektive Södermanlands Livsmedelshandlareförening blir Mälardalens Livsmedelhandlareförening och Mälardalens respektive Södermanlands Skohandlareförening blir Mälardalens Skohandlareförening (se vidare dessa arkiv). Under köpmannaförbundet verkar också ett servicebolag, Mälardalens Köpmannaförbunds Service AB, som bedriver service- och konsultverksamhet. Mälardalens Köpmannaförbunds Reklamà är ett annat bolag under köpmannaförbundet. (Se dessa arkiv) Mälardalens Köpmannaförbunds Redovisningsbyrå är en annan del av förbundet, med verksamhet i Köpmannagården i kv Henrik i Västerås. En omorganisation sker Handlingarna medföljde en större leverans med handlingar från Svensk Handel, vilken inkom till Företagens arkiv i Sörmland 2006. Materialet ordnades och förtecknades våren-sommaren 2007 av Helena Karlsson. Sådana handlingar som härrör från Mälardalens Köpmannaförbund före sammanslagningen med Södermanland 1967 har skiljts ut och utgör ett eget arkiv. Detta material är överfört till Arkiv Västmanland (se bilaga)

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar