Arkivbildare: KORTREGISTER TILL PRISKURANTER OCH KATALOGER

Grunduppgifter

KORTREGISTER TILL PRISKURANTER OCH KATALOGER
780
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 780 KORTREGISTER TILL PRISKURANTER OCH KATALOGER Registret är framtaget av dåvarande stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson. Här listas företag vars priskuranter och kataloger finns i Eskilstunas arkiv (numera gäller detta i första hand Företagens arkiv i Sörmland och Eskilstuna stadsmuseum). Sedan registret togs fram har emellertid fler trycksaker inkommit till arkiven. Dessa är inte inskrivna i registret, varför det inte är helt komplett. Med hjälp av registret är det ändå möjligt att finna stor del av priskuranterna och katalogerna i våra arkiv. Registret förvarades tidigare vid Eskilstuna stadsarkiv. I juni 2005 inlämnades det till Företagens arkiv i Sörmland.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar