Arkivbildare: VARNÄSFÖRETAGEN AB MODELLFABRIKEN

Grunduppgifter

VARNÄSFÖRETAGEN AB MODELLFABRIKEN
Modellfabriken G M Sköld Modellfabriken F Folkeson
781
1929 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 781 VARNÄSFÖRETAGEN AB MODELLFABRIKEN Firman härstammar ur den modellverkstad som fabrikör Gustav Martin Sköld startade 1929. Fabriken gick då ibland under namnet Modellfabriken G M Sköld. Modellverkstaden var relativt liten i sin omfattning, då den etablerades på Bruksgatan i Eskilstuna. Verksamheten växte emellertid snart, eftersom behovet var stort för de produkter som firman tillverkade. Här gjordes nämligen modeller som användes inom produktionen vid stadens mekaniska verkstäder och gjuterier. Många av de stora eskilstunaföretagen anlitade Modellverkstaden för att få modeller framställda. Även utanför stadens gränser gjorde sig firman snart ett namn. Efterfrågan på Modellfabrikens alster gjorde att en ny fabriksbyggnad 1933 kunde uppföras på Kungsgatan, dit verksamheten därmed överflyttades. Här framställdes inte bara modeller, utan en avdelning för produktion av affärsinredningar tillkom också. År 1942 avled fabrikör Sköld. Firman övertogs då av hans änka Siri Sköld. Under 1950-talet skedde emellertid ett namnbyte, vilket tyder på en försäljning av verksamheten. Det nya namnet på företaget är Modellfabriken F Folkeson. Företaget finns dock även fortsättningsvis kvar på Kungsgatan 61. Så småningom uppgår firman i Varnäsföretagen AB, där den enligt källorna är en del under 1970-talet. Källor Företagens arkiv i Sörmland: Arkivhandlingar från Varnäsföretagen AB / Modellfabriken Beskrivning över Eskilstuna med omnejd (1938), s. 177 Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. Del III Södermanland (1949), s. 176 Arkivinformation Handlingarna inkom till Företagens arkiv i Sörmland i oktober 2004 tillsammans med handlingar från Varnäsföretagen AB / Bröderna Söderbergs Metallgjuteri. De ordnades och förtecknades sommaren 2005 av Helena Karlsson. Arkivmaterialet är inte komplett. Handlingarna härstammar i första hand från 1940- och 50-talen. Det som finns är i huvudsak räkenskaper från dessa årtionden. Det tycks som att ägarbyten och liknande har skingrat materialet och att det som idag återfinns på Företagens arkiv i Sörmland är vad som blivit bevarat under åren. Se även: Varnäsföretagen AB / Bröderna Söderbergs Metallgjuteris arkiv

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar