Arkivbildare: MÅSTA EGNAHEMSFÖRENING U.P.A.

Grunduppgifter

MÅSTA EGNAHEMSFÖRENING U.P.A.
785
1946 - 1964
ESKILSTUNA
  • 048402000 Eskilstuna Klosters församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 785 MÅSTA EGNAHEMSFÖRENING U.P.A. På ett möte i Tallklippan med 17 fastighetsägare i Måsta, den 7 december 1946, bildades Måsta egnahemsförening u. p. a. Stadgar antogs påföljande år och inregistrerades hos länsstyrelsen. Paragraf 3 lyder: "Föreningen har till ändamål att främja och stödja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom anläggande av vatten- och avloppsledningar, gemensamma vägar o. d. inom de områden där medlemmarnas fastigheter äro belägna." Föreningens verksamhet upphörde år 1964. Med tio röster för nedlägggande mot sex för fortsatt bestånd och 28 medlemmar som inte svarat beslöt man vid ett extra årsmöte i S:t Petrikyrkan den 19 augusti 1964 att omgående lägga ned verksamheten. Arkivhandlingarna överlämnade fr. Agneta Öhlander, tlf 016- 14 74 08, till Bror- Erik Ohlsson, som vidarebefordrade dem till Företagsarkivet i Eskilstuna 28 februari 2006. Arkivförteckningen är upprättad i mars 2006 av Bror- Erik Ohlsson

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar