Arkivbildare: AB NYA TORSHÄLLAMASKINER

Grunduppgifter

AB NYA TORSHÄLLAMASKINER
Erik Eriksson Junoir Verkstygsmaskiner Torshälla AB Torshällamaskiner UVA-Torshälla REDIMO
788
1916 - 1995
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
H I S T O R I K Eriksson Junior Verktygsmaskinfabrik, (Erik Eriksson Junior) eller Torshälla maskiner AB. 1916 etablerade sig Erik Eriksson Junior i den före detta Vaddfabriken. Här anlägger han en verktygsmaskinfabrik och därmed för han sin fader Erik Erikssons traditioner vidare. Fadern hade 1878 grundat ett liknande företag i Eskilstuna, som han senare sålde. Sonen tog upp inriktning och produktion i Torshälla. Erik J. Eriksson avled 1940 och då tog hans son Karl Erik över företaget. År 1916 innehöll verkstaden, som var uppförd i två våningar, mekanisk verkstad och modellverkstad. Här tillverkades. Efter egna konstruktioner, till en början diverse fräs- och planslipmaskiner samt utfördes specialtillverkning av maskiner efter beställarens egna önskemål. Produktsortimentet utvidgades 1926 till att omfatta pelarborrmaskiner, kipphyvlar och måttverk. År 1933 var det ett tiotal anställda i verkstaden. Vid mitten av 1930-talet flyttade man in i de då nyuppförda verkstadslokalerna på Eskilstunavägen, uppförda av byggmästare Georg Pettersson, där de första maskinerna som tillverkades var gjuterimaskiner, diverse trycksvarvar samt hydrauliska planslipningsmaskiner. Under andra världskriget inkom order från bland annat Flygvapnet och Marinen på beställningar av kassetter för fotografisk utrustning med mera. De största beställarna var Sandvikens AB, Atlas Copco, Scania Vabis och Davy Robertson. Konstruktionssidan utökades med flera ingenjörer för tillverkning av hel- och halvautomatiska maskiner. Under åren 1938-39 konstruerades en ny, mycket omtyckt svarv som sålde bra till mekaniska verkstäder och verkstadsskolor. År 1944 var det cirka 80 anställda. Åt 1949 byggdes fabriken ut ytterliggare och i grannfastigheten fanns sedan några år tidigare försäljningsbolaget Rebenko. Företagets ägare 1957 hette Karl Erik Eriksson och var son till grundaren. När fadern avled 1940 tillträdde sonen. År 1957 sysselsatte företaget ett 60-tal arbetare och cirka tretton tjänstemän. 1954 ombildades företaget till AB Torshällamaskiner för tillverkning av maskinerna, medan försäljningen sköttes av särskilt bolag under det förra namnet Erik Eriksson Junior Verktygsmaskiner. Styrelseordförande och VD var 1957 Karl-Erik Eriksson. Kamrer var C. E. Gimling och verkstadsingenjör Anders Wahlström. Under flera år drev företaget en egen verkstadsskola för utbildning av yrkeskunniga arbetare. Torshällamaskiner AB hade 1967 ett 90-tal anställda. Företaget såldes under 1970-talet till Ulvsunda Verkstäder och kallades då UVA-Torshälla. Under företagsnamnet REDIMO pågick produktionen ytterligare i några år. Sedan mitten av 1990-talet är företaget nedlagt och lokalerna disponeras nu av Torshällahuset, som är ett industrihotell med ett antal olika hantverkarfirmor och dylikt i samverkan. Texten är hämtat ur boken Torshälla ABC

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar