Arkivbildare: TORSHÄLLA FABRIKS-, HANTVERKS- OCH HANDELSFÖRENING (den yngre)

Grunduppgifter

TORSHÄLLA FABRIKS-, HANTVERKS- OCH HANDELSFÖRENING (den yngre)
Torshälla hantverks-och industriförening (1944-1976)
794
1944 -
Torshälla
  • 048403000 Torshälla församling
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland\par794 TORSHÄLLA FABRIKS-, HANTVERKS- OCH HANDELSFÖRENING\par Torshälla hantverks- och industriförening (THIF) bildades den 31 mars 1944, efter inbjudan av Sveriges Hantverks- och Småindustrioranisastion (SHSO). Man var medveten om att sedan den 6 april 1848 fanns en förening: Torshälla Fabriks-, Hantverks- och Handelsförening, (handlingar år 1847-1977 finns på stadsarkivet i Eskilstuna) men man ansåg "att denna icke representras av företagarn på sätt, som kan anses önkvärt". Vid ett möte å Kontitori Amarant den 15 november 1976 beslöts att Torshälla Köpmannaförening uppgår i föreningen . Följden blev att namnet ändrades till Torshälla Fabriks-,

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar