Arkivbildare: KATRINEHOLMS KÖPMANNAFÖRENING

Grunduppgifter

KATRINEHOLMS KÖPMANNAFÖRENING
Katrineholms Minuthandlareförening
799
KATRINEHOLM
  • 048300000 Katrineholms kommun
H I S T O R I K Föreningen Företagens arkiv i Sörmland 799 KATRINEHOLMS KÖPMANNAFÖRENING Katrineholms Minuthandlareförening bildades år 1908, efter nära kontakter med det nybildade riksförbundet. Några av de tongivande handlarna i staden kom att få framträdande roller i den nya föreningen, däribland Oskar Perman, Gustaf Leufvén och senare August Feldt. Föreningens uppgift var att verka för samverkan bland stadens handlande. I december 1920 beslutades om namnbyte till Katrineholms Köpmannaförening. Under 1920-talet tillsattes också flera branschnämnder inom föreningen, i första hand inom speceri- och manufakturhandeln. Handlingarna medföljde en leverans med handlingar från Svensk Handel i Västerås, som inkom till Företagens arkiv i Sörmland våren 2006 (se leverans med accessionsnummer 2006/006). De ordnades och förtecknades samma höst av Helena Karlsson. Då materialet från Katrineholms köpmannaförening är så ringa i omfattning (med två historiker samt ett diplom) har allt material lagts i samma volym. Någon indelning enligt allmänna arkivschemat har inte gjorts.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar