Arkivbildare: SÖDERMANLANDS ENSKILDA BANK. AVDELNINGSKONTORET I STRÄNGNÄS

Grunduppgifter

SÖDERMANLANDS ENSKILDA BANK. AVDELNINGSKONTORET I STRÄNGNÄS
856
STRÄNGNÄS
  • 048600000 Strängnäs kommun
Södermanlands enskilda bank startades år 1867. Huvudkontoret med bankens centralstyrelse var belägna i Nyköping. Avdelningskontor fanns på ett flertal platser runt om i Sörmland. I norra länsdelen var kontoret i Eskilstuna distriktskontor medan de mindre avdelningskontoren, såsom exempelvis det i Strängnäs, sorterade därunder. Banken ombildades år 1934 till aktiebolag. Arkivmaterialet inkom via Strängnäs kommunarkiv till Företagsarkivet hösten 2008. Materialet härrör från avdelningskontoret i Strängnäs och består i huvudsak av bankhandlingar som rör in- och utlån i banken. Bland handlingarna märks bl a: - Depositionsräkningar, där banken lånar in belopp om minst 100 riksdaler från bl a privatpersoner mot 4 % ränta för 90 dagars uppsägning och 3 % ränta för 30 dagar. - Upp- och avskrivningsräkningar, där banken lånar in även mindre belopp mot 2 % ränta utifrån närmast jämna tiotal riksdaler. - Kassakreditiv, där banken genom dess centralstyrelse lånar ut pengar mot uppställda säkerheter mot 5,5 % ränta + 1 % kreditivavgift, fritt brukbart inom uppställda summor för uttag och insättning vid samtliga avdelningskontor och huvudkontor. (Sifferuppgifterna avser år 1873) Handlingarna förtecknades i november 2008.

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar