Arkivbildare: NORRA SÖRMLANDS ANDELSSLAKTERIFÖRENING U.P.A

Grunduppgifter

NORRA SÖRMLANDS ANDELSSLAKTERIFÖRENING U.P.A
860
  • - - ---
Norra Sörmlands Andelsslakteriförening u.p.a började sin verksamhet år 1933. Sätet fanns i Eskilstuna. Enligt stadgarna hade föreningen i uppgift att för sina medlemmars räkning idka slakterirörelse och handel med levande djur. Medlemmarna fanns på landsbygden. Enskild person eller samfällighet, som bedrev jordbruk eller djuruppfödning inom norra Sörmland, kunde erhålla medlemsskap. Som medlem var man bl a skyldig att till föreningen leverera alla djur till slakt, som inte medlemmen själv hade behov av eller som var tänkta att säljas till "personer i medlems hemort, vilka icke driva handel med kreatur eller produkter därav". Betalning till medlem skedde veckovis efter slaktad vikt och kvalitet. Föreningen organiserade således slakteriverksamheten i länets norra del och såg till att medlemmarna kunde få avsättning för sina produkter hos både producenter och konsumenter. I Eskilstuna användes stadens offentliga slakthus (uppfört år 1908 på området intill Munktells Mekaniska Verkstad) medan föreningen hade eget (kontroll)slakthus i Strängnäs. Förutom partiförsäljning drev föreningen också minuthandel i egna butiker i Eskilstuna, Torshälla, Strängnäs, Malmköping och Hälleforsnäs. Med hjälp av skåpbil skedde också försäljning på landsbygden. Verksamheten vid slakthuset i Eskilstuna lades ned på 1970-talet.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar