Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS SEMINFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS SEMINFÖRENING
Se historiken
283
VÄSTERÅS
  • 198000000 Västerås kommun
I N L E D N I N G Västmanlands läns seminförenings verksamhet startade den 15 februari 1948. Medlemsantalet var 654 medlemmar med ett sammanlagt koantal 7654 stycken. Anläggningen uppfördes på jordbruksfastigheten Bilst. Den 1 juli 1966 övertog enligt arrendeavtalet Sörmlands Seminförening verksamheten i Västmanland. Handlingarna avlämnades till stadsarkivet den 10 september 1993 genom Bertil Rättzén, Timmervägen 5, 633 69 Skogstorp. De har ordnats och förtecknats i september 1995 av Ivar Stenberg.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar