Arkivbildare: LAGERSBERGS SÄTERI

Grunduppgifter

LAGERSBERGS SÄTERI
Hunsta
480
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INDLEDNING Gårdens första namn var Hunsta efter vedernamnet Hund, ett namn, som gården bar ända fram till 1734, då det ändrades till Lagersberg. Den nuvarande huvud- byggnaden med flyglar leder sina anor från slutet av 1600-talet, dvs karolinertidens Sverige. Lagersbergs historia är rik på minnen, och flera stormän har bott här. Medlemmarna i släkten Siegroth, som ägde gården under hela 1700-talet, kan sägas vara de mest betydande. År 1860 tillträdde brukspatronen Claes Ulric Bergstedt gården. Han sålde den sexton år senare tillgodsägare Sven Persson från Billeberga socken i Skåne, som tog gården i besittning 1877. Samtidigt lär nämnde Bergstedt ha förstört merparten av det tidigare gårdsarkivbeståndet. Persson nedlade ett oegennyttigt och uppskattat arbete i det allmännas tjänst, och innehade en mängd kommunala uppdrag. I honom hade Lagersbergs säteri en ägare med förståelse för dess kulturhistoriska värden, vilka han pietetsfullt vårdade. Denna förståelse gick i arv till hans efterkommande, som bl.a utfört ett omfattande restaureringsarbete av byggnaderna. Eskilstuna stad inköpte större delen av egendomen 1962 för att säkerställa sin framtida utveckling. I köpet ingick dock ej själva huvudbyggnaden, vilken säkrades för fortsatt bestånd som friliggande säterigård. Litteratur: Erik Persson, Lagersberg. En gammal karolinergård genom århundraden. I: Eskilstuna museer 1964, sid. 3-34.

Placering

158

Länkar

Det finns inga länkar