Arkivbildare: OSTRA NR 2 I SUNDBY SOCKEN

Grunduppgifter

OSTRA NR 2 I SUNDBY SOCKEN
486
Sundby
  • 048408000 Sundby församling
INLEDNING Handlingarna överlämnades år 1973 till stadsarkivet av trädgårdsmästare Anders Hellmark (pl 1256, Eskilstuna). I leveransen ingick även handlingar tillhörande Sundby kommun, (se stadsarkivet) nämligen: 1) Kammarkollegiets utslag ang. skyldigheten att bygga och underhålla underredet till den s.k. Stora Strömbron i Eskilstuna stad 28/1 1847. 1 lös handling om 6 blad. 2) K. Maj:ts utslag ang. besvär rör. förre statardrängen Anders Perssons fattigförsörjningsrätt 18/1 1853. 1 lös handling om 2 blad. 3) Söderm. läns markegångstaxa för år 1862. 1 lös handling om 2 blad. 4) Fyrktalslängd för år 1868. 1 lös handling om 4 blad. 5) Jordebok över Sundby socken, upprättad år 1878. 1 häfte om 16 blad. Handlingarna ut gör volym A II:1 i Sundby kommun. Kommunalstämmans arkiv. Eskilstuna stadsarkiv.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar