Arkivbildare: NYKVARNS MEKANISKA VERKSTAD

Grunduppgifter

NYKVARNS MEKANISKA VERKSTAD
321
NYKVARN
  • - - ---
I N L E D N I N G Nykvarns mekaniska verkstads arkivhandlingar (jämte två volymer från Nykvarns pappersbruk) har uttagits ur Hällefors bruks arkiv, som hösten 1989 avlämnades av ryttmästaren Fredrik von Celsing på Biby gård till stadsarkivet. Strödda handlingar finnes fortfarande i bruksarkivet. Se Hällefors bruks i Hälleforsnäs arkiv. Jfr Biby Gårds i Gillberga socken arkiv. Eskilstuna i stadsarkivet i september 1990 Bror-Erik Ohlsson stadsarkivarie

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar