Arkivbildare: EMIL OLSSONS FICKKNIVSFABRIK AB

Grunduppgifter

EMIL OLSSONS FICKKNIVSFABRIK AB
327
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G. I det hos magistraten i Eskisltuna förda handelsregistret infördes den 10 april 1907 en anmälan, att Fredrik Emil Olsson med meddelägaren Carl Johan Bergman ämnade i Eskilstuna idka fabrikation och försäljning av penn- och fickknivar samt etsade och förgyllda stålarbeten. År 1896 etablerade Emil Olsson egen ateljé efter att som 14-åring ha erhållit anställning hos fabrikör Donatus Hedengran, som drev tillverkning av etsade och förgyllda penn- och fickknivar. Redan år 1890 hade Emil Olsson varit elev hos den framstående stål- etsaren Bernhard Beskow i Göteborg. Samtidigt studerade han vid Tekniska skolan i samma stad. Året efter återkom han till Eskilstuna och arbetade hos ståletsaren Frans Nyzell, tills han startade sin egen firma. Denna drev Olsson fram till 1899, då han blev delägare i fabriksfirman Hedengran & Son, som år 1901 uppgick i Törnblom & Hedengrans FAB. År 1907 blev så Olsson på nytt sin egen, även nu i sällskap med ståletsaren Carl Johan Bergman, som redan den 1 oktober 1897 blivit Olssons kompanjon. Den 11 januari 1919 avled Bergman, varefter Olsson fortsatte rörelsen ensam under oförändrad firma. Första tiden bedrevs verksamheten i förhyrda lokaler, som 1914 inköptes från fabrikör Carl Joh. Höglund fastigheten i hörnet av Bruks- och Rademachergatorna, där fabriken alltsedan dess varit belägen. Firman ombildades 16 juni 1928 till aktiebolag med följande styrelse: Fabrikör Emil Olsson Kamrer Ruben Olsson Ingenjör Harry Olsson och Fabrikör Einar Olsson De tre sistnämnda var söner till fabrikör Emil Olsson. Övriga fem syskon inträdde som delägare. Kort tid därefter - den 30 juli 1928 - avled fabrikör Olsson i en ålder av 56 år, varvid hans hustru, Elin Mathilda Olsson, ingick i styrelsen. Tack vare de goda affärsförbindelserna, som firman skaffade sig och som i det längsta vidmakthölls såväl inom som utom landet, ökades bolagets omsättning undan för undan. Men konkurrensen, först från Tyskland senare även från Japan, blev till sist för svår, och på grund härav och till en del även av åldersskäl upphörde rörelsen den 1 oktober 1967. Tillverkningen av precisionsgraderade stålskalor övertogs från detta datum av AB R. Almkvist & C:o, Eskilstuna. TILLVERKNING: Fick- och pennknivar, etsade och förgyllda stålarbeten, stålskalor.

Placering

725

Länkar

Det finns inga länkar