Arkivbildare: PERSONALEN VID TGOJ OLYCKSFALLS- OCH UNDERSTÖDSFÖRENING

Grunduppgifter

PERSONALEN VID TGOJ OLYCKSFALLS- OCH UNDERSTÖDSFÖRENING
329
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
I N L E D N I N G Betjäningens vid Oxelösund - Flen - Westmanland jernväg (O. F. W. J.) olycks- fallsförsäkringsförening bildades den 14 maj 1899. Verksamheten började den 1 juni samma år. Namnet ändrade många gånger under årens lopp: 1902: O. F. W. J:a Betjäningens plycksfallsförsäkringförening 1907: O. F. W. Järnvägspersonalens Olycksfallsersättningsförening 1932: Personalens Olycksfallsersättningsförening vid T. G. O. J:s första trafiksektion 1936: Personalen vid linjen O. W. K. av T. G. O. J. Olycksfall - Understödsförening 1963: Personalen vid T. G. O. J. Olycksfalls - understödsförening 1981: Personalen vid TGOJ olycksfalls- och understödsförening Föreningen trädde i likvidation från den 1 januari 1983 och upplöstes den 19 december samma år. Arkivhandlingarna avlämnades den 15 juni 1988 av Torsten Eriksson, Tapetserarvägen 29, 632 23 Eskilstuna. De förtecknades i augusti 1989 av stadsarkivarie Bror-Erik Ohlsson

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar