Arkivbildare: REKARNE SPARBANK

Grunduppgifter

REKARNE SPARBANK
Öster-Wester-Rekarne Häraders och Torshälla stads Sparbank
379
1864 -
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
INLEDNING Våren 1863 väcktes förslag inom Öster- och Väster-Rekarne Hushållningsgille att bilda en sparbank "inom Orten". Hösten samma år hade planerna mognat och reglemente utformats, vilket stadsfästes av länsstyrelsen den 27 januari 1864. Initiativtagaren till sparbanken synes ha varit patron C U Bergstedt på Lagersberg. Den 1 oktober 1864 slog "Öster- och Wester-Rekarne Häraders och Torshälla stads Sparbank" upp sina portar på Tingshuset (vid Köpmangatan). Trettio år senare grundade stadsfullmäktige i Torshälla stad en egen sparbank. Namnet ändrades till "Öster- och Wester Rekarne härads sparbank". År 1924 fick sparbanken sitt nuvarande namn: REKARNE SPARBANK. Arkivet företer många luckor för äldsta tid och spår av vattenskador. Arkivhandlingarna avlämnades våren 1989 till stadsarkivet. Finordningsarbetet har utförts av arkivassistent Ivar Stenberg. Eskilstuna i augusti 1989. Genom Bror-Erik Ohlsson Stadsarkivarie. Anm: År 1997 tillkom ytterligare arkivhandlingar genom två arkivleveranser inlämnade av Bertil Rättzen. Namnbyte skedde under 1997, då Rekarne Sparbank och Sparbanken Mälardalen gick samman till Eskilstuna Rekarne Sparbank AB. Dessa har förtecknats av Gun-Britt Pettersson på Företagens arkiv under våren 1998.

Placering

662

Länkar

Det finns inga länkar