Arkivbildare: TORSHÄLLA SPARBANK

Grunduppgifter

TORSHÄLLA SPARBANK
380
TORSHÄLLA
  • 048403000 Torshälla församling
I N L E D N I N G Behovet av en sparbank i Torshälla hade länge gjort sig gällande. Stadsfullmäktige hade vid flera tillfällen ventilerat denna fråga. På sommaren 1895 fattade man så beslutet och valde 20 huvudmän. Dessa sammankallades den 20 oktober s.å. till sitt första sammanträde. Dessförinnan hade länstyrelsen antagit stadsfullmäktiges förslag till reglemente för TORSHÄLLA STADS SPARBANK, som banken till en början kallades. Året 1899 uppdagades, att en av tjänstemännen "ur kassan tillgripit och förskingrat medel, så att sparbankens grundfond och reservfond gått förlorade samt brist jemväl uppstått i insättarnas behållning". Risken var för handen, att bankens verksamhet måste avbrytas, men i sista stund ställde tre betrodda personer upp och överlämnade en deposition lika stor som den försnillade summan. År 1942 trädde banken i likvidation och verksamheten övertogs enligt kontrakt av den 16 maj s.å., av Eskilstuna Sparbank. Jfr dess arkiv. Likvidatorernas slutredovisning avgavs den 4 februari 1943, och därmed var Torshälla Sparbank upplöst. Källor: Protokoll och protokollshandlingar.

Placering

60

Länkar

Det finns inga länkar