Arkivbildare: AB F A STENMANS LÅSFABRIK

Grunduppgifter

AB F A STENMANS LÅSFABRIK
384
1849 -
ESKILSTUNA
  • 048400003 Eskilstuna stad 1863-1970
INLEDNING Frans August Stenman (1826-1890) startade år 1849 egen rörelse. Till en början var han verksam såsom sporrmakare, precis som sin far, men kom efter ett par år att allt mer inrikta sig på låstillverkning. F A Stenmans Låsfabrik sålde sina varor till grosshandlare och uppköpare i trakten men även utanför staden, såsom t ex på Sala marknad. Verkstaden, liksom bostaden för Frans August med familj, låg i hyrda lokaler vid Kriebsensgatan. I verkstaden bodde även gesällerna och lärgossarna eftersom kost och logi ingick i deras lön. Frans` hustru Anna Kristina hade som uppgift att sköta matlagning, tvätt m m för både sin egen familj och personalen. År 1853 köpte Frans in Gården nr 255 i Eskilstuna, belägen vid järnvägen vid Västermarksgatan 16, där nu kommunens medborgarkontor (Värjan) och Myntverket ligger. Han fick då tillgång till en egen fastighet där så småningom den första fristadsbyggnaden fick ge vika för en i flera omgångar utbyggd fabriksanläggning. Efter Frans bortgång 1890 tar hans son Georg Julius över ledarskapet. Detta varar t o m 1892, då Georg dör - endast 38 år gammal. När Georgs bror Ernst Bernhard (1858-1924), som sedan ett par år tillbaka befinner sig i Australien, får beskedet om broderns död, reser han hem och blir den som driver verksamheten vidare. Det är f ö Ernst som börjar bygga ut fabriksanläggningen vid Västermarksgatan. Till sin hjälp i det dagliga arbetet har han sin högra hand - verkmästare Hilmer Karlsson (1873-1942), anställd sedan 1889. Hilmer blev den som till stora delar skötte företagets grundläggande administration - något som inte minst märks i arkivmaterialet. År 1924 går Ernst bort, efter 32 år som direktör vid F A Stenmans Låsfabrik. Hans efterträdare blir tredje generationen Stenman: sonen Hugo. De första två åren driver han verksamheten vidare för sterbhusets räkning men så 1926 enas arvingarna efter Ernst, och hans söner Hugo, Julius, Fritz, Bengt och Gunnar ombildar företaget till aktiebolag efter att först ha köpt ut sina tre systrar. Verkställande direktör för det nyombildade AB F A Stenmans Låsfabrik blir Hugo Stenman. Så ser situationen ut fram till och med år 1969, då företaget i sin helhet försvinner ur familjen Stenmans ägo i och med dess försäljning till Eric Mattsson. År 1973 säljer sedan Mattsson halva andelen i företaget till Yalekoncernen, som tre år senare, 1976, blir helägare. Källor: Ett sekel med F A Stenmans. AB F A Stenmans Låsfabrik, Eskilstuna, 1849-1949. Göteborg 1949. Nanryd, Marie-Louise, Gatunamnen i Eskilstuna, Eskilstuna 1995 Moelv, Bjarne m fl, Smestad i förvandling. Eskilstunaindustrin från förr till nu. Stockholm 1985.

Placering

223

Länkar

Det finns inga länkar