Arkivbildare: FASTIGHETS AB KVARTERET STORKEN NR 26

Grunduppgifter

FASTIGHETS AB KVARTERET STORKEN NR 26
385
ESKILSTUNA
  • 048400000 Eskilstuna kommun
FASTIGHETSAKTIEBOLAGET KVARTERET STORKEN NR 26 Av de inlämnade handlingarna framgår inte exakt när bolaget bildades, men det tycks som att det startades som Aktiebolaget Celit men att namnet ändrades till Fastighetsaktiebolaget Kvarteret Storken nr 26 omkring år 1948. Det är i samband med det som AB C E Johansson (enligt företagets årsberättelse för år 1948) inköper 100 aktier i bolaget. Det nominella värdet per aktie uppgick då till 100 kr. I fastighetsbolagets stämmoprotokoll framgår att förutom AB C E Johanssons aktier fanns ytterligare 100 aktier i bolaget, vilka ägdes av C O Öberg & Co AB. Under år 1948 uppfördes ett bostadshus med tolv lägenheter på Lundbladsvägen 35 i Eskilstuna (alltså i kvarteret Storken). Inflyttning skedde från november det året. En gårdskarl anställdes på deltid för att sköta underhåll och service. Från mitten av 1970-talet verkar ingen direkt verksamhet ha bedrivits i bolaget. Det talas om förlustaffärer. År 1974 överlät C O Öberg & Co sina 100 aktier i bolaget till AB C E Johansson, som därigenom blev helägare. Från år 1975 finns en likvidationsbalansräkning, vilket tyder på att firman trätt i likvidation i mitten av 1970-talet. Uppgift finns dessutom om att bolaget avfördes ur aktiebolagsregistret under år 1977. Allt detta framgår av de aktiebrev med underlag, som finns i AB C E Johanssons arkiv. _____________ Handlingarna har inkommit med arkivleveranser från AB C. E. Johansson i Eskilstuna, dels i augusti 1987 och dels i slutet av år 2004 (se reversal 2004/040).

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar