Arkivbildare: AB J.V. SVENSSON MOTORFABRIK I STOCKHOLM

Grunduppgifter

AB J.V. SVENSSON MOTORFABRIK I STOCKHOLM
392
Stockholm
  • 010000000 Stockholms län
I N L E D I N G Utdrag ur avtal, Stockholm 1 april 1925: "Sedan aktieägarna i Aktiebolaget J. V. Svenssons Motorfabrik å ordinarie bolags- stämma den 19 januari 1925 beslutat, att bolaget skulle träda i likvidation och att, bolagets rörelse skulle överlåtas på ett nybildat bolag, har mellan det likviderade bolaget och det nybildade Aktiebolaget Avancemotor, följande överenskommelse träffats. Aktiebolaget J. V- Svenssons Motorfabrik i likvidation överlåter på Aktiebolaget Avancemotor alla sina tillgångar och allt övrigt som bolaget nu äger eller disponerar,.....". Handlingarna medföljde arkivleverans från Volvo-BM AB i Eskilstuna år 1986.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar