Arkivbildare: FASTIGHETEN HÄLLEBY 2:4 I HÄLLBY SOCKEN

Grunduppgifter

FASTIGHETEN HÄLLEBY 2:4 I HÄLLBY SOCKEN
Hällby gård, Hällby Oppgård
516
HÄLLBY
  • 048410000 Hällby församling
I N L E D N I N G Handlingarna överlämnade i mars 1974 av skogsförman Hj. Wenngren, Eskilstuna.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar